Sözlükte "imtiyaz" ne demek?

1. Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak ya da koşul, ayrıcalık; ekonomik ve siyasal gücün eşitsiz dağılımından ötürü kimi birey ve toplumsal kümelerin elde ettiği, yasa ya da töreyle yaptırıma bağlanmış olan ya da olmayan üstünlük durumu.
2. Fabrika kurmak, maden işletmek vb. için bir kişi ya da kuruluşa devlet tarafından verilen özel izin.
3. Gedik.

İmtiyaz kelimesinin ingilizcesi

n. privilege, concession, grant, franchise, prerogative, faculty, royalty
Köken: Arapça

Imtiyaz ne demek? (Ekonomi)

(Privilege, concession) 1. Genel olarak bir kişi ya da gruba, diğerlerinden farklı olarak sağlanan avantaj, yarar, çıkar veya muafiyet. Bazı şirket ortaklarına yeni çıkartılan hisse senetlerinin piyasa değerinin altında bir fiyattan satılması imtiyazı gibi. 2. Devletin, kendisine ait bazı alanlarda belirli külfet ve yükümlülüklere tabi olarak belirli kişilere vermiş olduğu özel hak ve çıkarlar. Bu hak veya çıkarlar ekonomik, mali veya idari bir takım bağışıklık ve izinlerle ilgili olabilir. Ekonomik imtiyazlarla ilgili bir örnek, belirli maden yataklarını işletme hakkının belli kimselere verilmesidir.

Son eklenenler